video
Bacteria

Neptuniibacter pectenicola

DSM 100781