Bacteria

Fructilactobacillus fructivorans

DSM 20607